Additiver til diesel / benzin

E10 FUEL IMPROVER (benzin) - 250 ml.

• Reducerer drivhusgasser såsom kuldioxid (CO2) og nitrogenoxider (NOx) væsentligt
• Reducerer skadelig udledning såsom kulilte (CO) og kulbrinter (HC) væsentligt
• Forbedrer kvaliteten af E10 brændstof
• Holder brændstofsystemet rent
• Beskytter mod korrosion
• Reducerer brændstofforbruget
• Forbedrer koldstart
• Forhindrer at ethanol påvirker visse gummier, plast tætninger og pakninger
• Produktet er bio nedbrydeligt (ifølge OECD 301B procedure)
E10 FUEL IMPROVER (benzin) - 250 ml.
Bramming Autolager Aps | CVR: 38330667 | Gørdingvej 8, 6740 Bramming - Danmark | Tlf.: 75102600