Reklamationsret

REKLAMATIONS BESTEMMELSER


Motorer/differentialer med opgivet km-tal har altid tre måneders reklamationsret
med betalt arbejdsløn til standardtid. - Uden opgivet km-tal én måned.

Reklamationsretten gælder kun fejl, der opstår i den leverede motor/gear/differen-
tiale, ikke kobling, vandpumpe, tandrem, dyser, gløderør, og andre løsdele på
motorer.
Sælger forpligter sig til at udbedre/ombytte delen, eller såfremt anden del af samme
kvalitet ikke kan skaffes, at tilbagebetale købesummen.

Ved konstatering af fejl - kontakt os altid INDEN påbegyndelse af reparation.

Hvis en reklamation resulterer i ombytning til anden del, gælder reklamations-
perioden fra den først leverede del.

Ved eventuelle fejl skal disse meddeles omgående.

Betaling af eventuel reklamation er efter standardtid og nettopriser.

Reklamationsretten bortfalder:

Når monteringsvejledningen ikke er fulgt.

Hvis der er foretaget andre ændringer, end hvad fabrikken foreskriver for nævnte
motortype (større eller andre kaburatorer, ændret knast etc.).
Hvis der deltages i konkurrencekørsel.
Ved mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. kørsel uden olie eller vand.
Der gives ingen erstatning for eventuelle følgevirkninger af fejl i motorer/-gear
/differentialer.

AD-certifikatet SKAL, for at være gyldigt, være udfyldt og underskrevet
og skal ved eventuel reklamation medbringes.

Eventuel retssag skal foregå ved sælgers hjemting.
Bramming Autolager Aps | CVR: 38330667 | Gørdingvej 8, 6740 Bramming - Danmark | Tlf.: 75102600